Strømskinner & Spot mm

Strømskinner er velegnet hvor man ønsker større fleksibilitet omkring indretningen. Skinnerne monteres direkte på loftet, og de enkelte spot klikkes på skinnen efter behov